Trang chủ Tin tức Thông báo trường
Thông báo
THÔNG BÁO V/V ĐÓNG HỌC PHÍ CÁC LỚP N12DC2, L14KT VÀ L14TN
Thứ tư, 30 Tháng 7 2014 01:10

THÔNG BÁO

 

I. V/v Đóng học phí học kỳ IV - Khóa học 2012-2014

      - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

     - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể học viên lớp N12DC2 về việc thu học phí học kỳ IV - Khóa học 2012-2014 như sau:

 1. Địa điểm:

 - Tại khoa Y Dược.

 - Tại Bộ phận Tài vụ.

 2. Thời gian đóng học phí:

       Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/8/2014.

 3. Mức học phí:

 

Lớp

Số tiền

N12DC2

4.250.000 đồng

 II. V/v Đóng học phí học kỳ II - Khóa học 2014-2015

     - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

    - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể sinh viên về việc thu học phí học kỳ II - Khóa học 2014-2015 cho các lớp liên thông như sau:

1. Địa điểm:

- Tại khoa Kinh tế.

- Tại Bộ phận Tài vụ

2. Mức học phí:

Lớp

Số tiền

L14KT,L14TN

220.000 đồng/1 Tín chỉ

* Lưu ý:

- Học viên hoàn thành học phí học kỳ cho một lần nộp từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 04/8/2014 sẽ được giảm 10% học phí của kỳ.

- Học viên không hoàn thành học phí đúng thời hạn quy định trên sẽ không được giải quyết các chế độ về miễn giảm học phí.

- Học viên có thể đóng học phí qua tài khoản của trường.

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Học viên đóng qua tài khoản phải ghi rõ: Họ và tên, lớp, khoa, mã số sinh viên,...để nhà trường tiện theo dõi, quản lý.

Đề nghị Khoa, Phòng, Ban, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể học viên của Khoa được biết.

 
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC TUYỂN THẲNG VÀO CAO ĐẲNG ĐỢT I - HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014
Thứ tư, 16 Tháng 7 2014 02:10
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
  DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC TUYỂN THẲNG VÀO CAO ĐẲNG
ĐỢT I - HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014
           
STT Họ Tên Ngày sinh Ngành Ghi chú
1 Đinh Thị Ngọc Huệ 20.11.1996 Dược  
2 Đinh Thị   Mai Ly 01.01.1995 Điều dưỡng  
3 Đinh Thị Yang Hliên 25.05.1996 Dược  
4 Đinh Thị   Lan Hòa 08.11.1996 Dược  
5 Đinh Tùng 18.08.1995 Giáo dục thể chất  
6 Đinh Thị  Sang 25.10.1996 Dược  
7 Đinh Hu 7.01.1995 Điều dưỡng  
8 Đinh Thị Chung 26.10.1996 Dược  
9 Đinh Thị Triều 08.3.1996 Dược  
10 Đinh Na Thị Hlam 7.07.1996 Dược  
11 Đinh Văn Chin 16.03.1995 Dược  
12 Đinh Văn Lóc 10.12.1996 Quản Trị Kinh Doanh  
13 Đinh Thị Xơn 5.08.1996 Điều dưỡng  
14 Đinh Thị Hồng Đào 23.06.1996 Dược  
15 Đinh Thị Thìn 31.07.1995 Điều dưỡng  
16 Đinh Thị Ơn 17.07.1996 Dược  
17 Đinh Thị Xóe 10.07.1996 Điều dưỡng  
18 Đinh Thị Vắch 21.11.1994 Dược  
19 Đinh Thị Lai 30.01.1996 Điều dưỡng  
20 Đinh Thị 6.02.1996 Điều dưỡng  
21 Đinh Thị Biết 20.01.1996 Điều dưỡng  
22 Đinh Công 02.10.1996 Dược  
23 Đinh Văn Hảo 2.09.1994 Giáo dục thể chất  
24 Đinh Văn Khu 10.02.1994 Dược  
25 Đinh Thị Hen 20.7.1994 Dược  
26 Giang Đình Chiến 21.11.1994 Giáo dục thể chất  
27 Đinh Thị Hoa 23.5.1995 Điều dưỡng  
28 Đinh Thị Gái 02.3.1996 Điều dưỡng  
29 Đinh Thị Diệu 20.6.1996 Dược  
30 Đinh Văn Kiêng 05.12.1995 Công nghệ kĩ thuật điện - điện tử  
31 Đinh Thị Phú 20.6.1993 Điều dưỡng  
32 Đinh Pin 15.8.1995 Điều dưỡng  
33 Đinh Thị Ứa 13.4.1996 Dược  
34 Đinh Thị Khiết 5.12.1995 Điều dưỡng  
35 Đinh Văn Thách 10.02.1996 Dược  
36 Đinh Khóc 17.8.1996 Điều dưỡng  
37 Đinh Thị Hiêu 20.7.1994 Dược  
38 Đinh Thị Triêng 11.7.1995 Điều dưỡng  
39 Đinh Thị Ngoan 21.8.1996 Điều dưỡng  
40 B ríu Tíu 15.12.1996 Dược  
41 A Lăng Blum 27.4.1994 Tài chính ngân hàng  
42 A Lăng Phú 11.3.1996 Tài chính ngân hàng  
43 Hối H Hưng 05.9.1996 Dược  
44 Aghiêng Prương 20.10.1996 Dược  
45 Ta ngôn Thị Ni 07.8.1996 Điều dưỡng  
46 Ta ngôn Thị Liếc 07.5.1996 Dược  
47 Pơ Loong Thị Nhấy 15.12.1995 Dược  
48 Ta ngôn Thị Thích 06.8.1996 Dược  
49 Nguyễn Thị Như Ý 06.10.1995 Dược  
50 Nguyễn Thị Thanh Sang 02.03.1996 Điều dưỡng  
51 Phạm Thị Sa 01.6.1996 Điều dưỡng  
52 Y Khái 10.12.1995 Điều dưỡng  
53 Y Mị Nương 10.5.1995 Điều dưỡng  
54 Đinh Thị Nùng 30.6.1996 Kế toán  
55 Đinh Thị Thương 12.4.1996 Kế toán  
56 Nguyễn Thị Mỹ Linh 26.4.1996 Dược  
57 A Nữ 07.02.1996 Tài chính ngân hàng  
58 Đinh Thị 27.7.1994 Điều dưỡng  
59 Nguyễn Xuân Hùng 26.12.1995 Kế toán  
60 Đinh Thị Chúc 15.8.1996 Điều dưỡng  
61 Đinh Thị Kiều 01.5.1996 Điều dưỡng  
  Danh sách này có 61 thí sinh      
           
        Quảng Nam, ngày       tháng     năm 2014
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO QUÂN NHÂN XUẤT NGŨ NĂM 2014
Chủ nhật, 29 Tháng 6 2014 09:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

                                                    

Số :88/2014/TB - CPD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 Quảng Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO NGHỀ CHO QUÂN NHÂN XUẤT NGŨ NĂM 2014

Trường Cao đẳng Phương Đông xin thông báo tới các Quân nhân xuất ngũ về Kế hoạch đào tạo nghề năm 2014:

  1. 1.Đối tượng tuyển sinh
  2. 2.Ngành đào tạo

     Là quân nhân xuất ngũ có Thẻ học nghề còn giá trị học nghề.

2.1. Trung cấp

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

CHỈ TIÊU

1

Hướng dẫn du lịch

250

2

Quản trị du lịch Mice

3

Quản trị dịch vụ giải trí thể thao

4

Điện dân dụng

5

Điện công nghiệp

6

Điện tử dân dụng

7

Điện tử công nghiệp

8

Cấp thoát nước

9

Kế toán doanh nghiệp

10

Thú y

11

May thời trang

12

Thiết kế thời trang

13

Kỹ thuật Dược

14

Điều dưỡng

15

Dược tá (Sơ cấp)

16

Pháp luật

17

Nghiệp vụ lễ tân

18

Tin ứng dụng

19

Hành chính văn thư

20

Xây dựng cầu đường

21

Kế toán doanh nghiệp

22

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

23

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

24

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

25

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản

2.2. Cao đẳng

2.2.1. Cao đẳng chính quy tập trung

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

CHỈ TIÊU

01

Dược

80

02

Điều dưỡng

03

Kế toán

04

Quản trị kinh doanh

05

Tài chính ngân hàng

06

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

07

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

08

Giáo dục thể chất

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà xét tuyển những thí sinh thi Đại học, Cao đẳng năm 2014 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

- Trường xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc theo nghị định 30A, Quyết định 40, 293, 615/QĐ-Ttg và 540-CV/BCĐTN.

2.2.2. Cao đẳng liên thông chính quy

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

CHỈ TIÊU

01

Dược

80

02

Điều dưỡng

03

Kế toán

04

Quản trị kinh doanh

05

Tài chính ngân hàng

06

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

07

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

08

Giáo dục thể chất

Đối tượng được tham dự kỳ thi tuyển sinh đào tạo liên thông là những người đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành, hoặc cùng khối ngành  với các điều kiện sau:

- Thí sinh tốt nghiệp trung cấp sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Thí sinh tốt nghiệp trung cấp chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi phải dự thi các môn văn hóa theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2014.

-  Thí sinh thuộc diện chính sách, khi thi tuyển được hưởng ưu tiên theo các Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Hồ sơ đăng ký nhập học

- 01 bộ hồ sơ dự thi tuyển (thí sinh mua tại Phòng Đào tạo hoặc tải tại website www.cpd.edu.vn

- Bằng tốt nghiệp THPT, Học bạ THPT photo (có công chứng)

- 01 Quyết định xuất ngũ bản chính

- 01 Thẻ học nghề bản chính

- 02 Chứng minh thư nhân dân bản công chứng

- 02 Sơ yếu lý lịch có ảnh xác nhận của địa phương

- 12 ảnh (3x4)

4. Địa điểm nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Phương Đông. Hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Phương Đông, Số 03 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Phương Đông

Địa chỉ: 03 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3810718. Hotline: 0913247365

Website: www.cpd.edu.vn

 

Quảng Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Lương Duy Thảo

 
THÔNG BÁO DANH SÁCH LỚP N13DC2 VÀ N13DC3 (TÁCH TỪ LỚP N13DC2)
Thứ hai, 23 Tháng 6 2014 07:36

Nhấn vào đây để tải, xem danh sách. Mọi ý kiến phản hồi về danh sách lớp liên hệ thầy Nguyên - Phòng ĐT-QLHSSV - ĐT: (0510) 3810.718 trước 17h Thứ bảy, ngày 28/06/2014.

 
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIỮA HAI HỌC KỲ (ĐỢT THÁNG 7/2014)
Thứ năm, 12 Tháng 6 2014 03:23

Thong bao nghi giua hai hoc ky 2013-2014-2015

 
Lịch thi đấu, cập nhật kết quả Giải bóng đá mini nữ Phương Đông 2014 (C13ĐD-A vô địch)
Thứ năm, 05 Tháng 6 2014 07:06

lich-thi-dau-giai-bong-da-mini-nu-phuong-dong-2014-6-14b

BẢNG XẾP HẠNG (VÒNG BẢNG)

bang-xep-hang-giai-bong-da-mini-nu-phuong-dong-2014-6-8b

Xem Điều lệ Giải bóng đá mini nữ Phương Đông 2014 tại đây.

 
THÔNG BÁO V/v Tuyển dụng Giảng viên và Chuyên viên CPD 2014
Thứ năm, 05 Tháng 6 2014 07:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TB-TCHC

Quảng Nam, ngày 27  tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng Giảng viên và Chuyên viên

 

Năm học 2014 Trường Cao đẳng Phương Đông có nhu cầu tuyển dụng các vị trí giảng viên ở các bộ môn như sau:

- Điều dưỡng:

01

- Dược:

01

- Xây dựng:

01

- Điện-Điện tử:

01

- Tài chính Ngân hàng:

01

- Kế toán:

01

Điều kiện tuyển dụng

- Tốt nghiệp Thạc sĩ theo đúng nhóm ngành cần tuyển (Ưu tiên Bằng tốt nghiệp đại học loại Khá, Giỏi )

- Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên, chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B trở lên.

- Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy.

Hồ sơ tuyển dụng:

Đơn xin việc viết tay, sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, giấy chứng nhận sức khỏe, bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân, bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (các bản sao có công chứng), 03 ảnh 3x4.

Hồ sơ ứng viên xin gửi về:

Phòng Tổ chức – Hành chính.

Số 3 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

Điện thoại: 0510.3811.575

(Nhà trường không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển).

Thời gian nhận Hồ sơ kể từ ngày thông báo đến hết ngày 05/7/2014

Nơi nhận:

- HĐQT, HT (để b/c);

- Các đơn vị liên quan;

- Website;

- Lưu: TC-HC.

Phó Hiệu trưởng

Võ Công Thương

(đã ký)

 
THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG 2014
Thứ năm, 05 Tháng 6 2014 06:55

phuong-dong-thong-bao-on-thi-dai-hoc-cao-dang-2014

 
Thông báo Tuyển thành viên đội tuyển cheerleading
Thứ bảy, 17 Tháng 5 2014 15:05

THÔNG BÁO

Tuyển thành viên đội tuyển cheerleading

Cheerleading (thể dục cổ động) là môn thể thao cạnh tranh, dựa trên sự kết hợp đồng đội. Một bài cổ động thường kéo dài từ một đến ba phút, bao gồm các động tác nhào lộn, bật nhảy, dựng tháp và vũ đạo. Là môn thể thao rèn luyện sức khỏe đòi hỏi có sự kiên trì tập luyện. Nhằm muốn đẩy mạnh phong trào sinh hoạt tập thể trong HSSV cũng như thành lập đội tuyển Cheerleading tham gia các giải trong thời gian tới, nay thông báo tuyển thành viên đội tuyển cụ thể như sau:

1./ Số lượng : 30 – 40 thành viên (cả nam và nữ)

2./ Đối tượng:Tất cả bạn học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Phương Đông, yêu thích sự sáng tạo, khỏe khoắn, có tinh thần làm việc tập thể, có hứng thú, quan tâm, mong muốn tham gia.

3./ Nội dung cơ bản:Các động tác thể dục thể hiện độ dẻo dai, khéo léo, khỏe khoắn

Các bạn là thành viên của các câu lạc bộ như: Khiêu vũ thể thao, võ thuật,....hoặc thành thạo một số kỹ thuật sau:

Các động tác bật nhảy như:

- Bật thẳng (Straight Ride);

- Bật tách chân chữ V gập thân (Toe touch), bật khép chân gập thân (Pike);

- Bậtcăng thân chữ X (X- out);

- Santo trước, Santo sau.

Kỹ thuật Nhào Lộn – Bước bật

- Nhào lộn cơ bản: Lộn xuôi, lộn ngược, lộn chống nghiêng;

- Lộn về trước (bật cầu trước một chân hoặc hai chân);

- Lộn về sau (lộn chống sau, santo ôm gối);

- Bật dạng, gập thân, co gối …;

- Bậtcăng thân chữ X (X-out);

4./ Thời gian, địa điểm

- Thời gian đăng ký từ ngày: 9 – 20 tháng 5 năm 2014

- Thời gian tập luyện: Bắt đầu từ 16h00 ngày 21/5/2014 (thứ 4)

5./ Quyền lợi

- Được sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia

- Trang bị trang phục và các dụng cụ cần thiết cho việc tập luyện

- Trở thành thành viên lâu dài của đội tuyển, tham gia nhiều hoạtđộng cổ động tại các giải thể thao trong và ngoài tỉnh

- Theo dõi, đánh giá và được miễn học môn thể dục tương ứng với thời gian tham gia luyện tập cùng đội tuyển.

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Khoa Giáo dục thể chấthoặc gặp trực tiếp Thầy Nguyễn Đại Trà -  SĐT: 0932 545 654

Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG KHOA

- BGH ( để báo cáo)

- HSSV CPD;

- CVHT, Đoàn TN;

- Đưa thông tin website

- Lưu: VT.

Th. S Trần Văn Thuận

 
THÔNG TIN TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN SANG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC
Thứ năm, 08 Tháng 5 2014 08:16

Xem văn bản tại đây.

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 11 trong tổng số 19
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING