Trang chủ Tin tức Thông báo trường
Thông báo
Thông báo đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015-2016
Thứ sáu, 16 Tháng 1 2015 08:56

 

THÔNG BÁO

V/v Đóng Bảo hiểm y tế - Năm học 2015-2016

     Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể học sinh, học viên, sinh viên về việc đóng BHYT - Năm học 2015-2016 như sau:

1. Thời gian đóng:

- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/01/2015.

2. Địa điểm:

- Tại các khoa: Kinh tế, Kỹ thuật, Dược, Điều dưỡng, GDTC.

- Tại Phòng TC – KH – TC.

3. Mức đóng:

      - BHYT: 434.700 đồng (Bắt buộc, trừ các trường hợp đã có thẻ BHYT).

      Đề nghị các Khoa, Phòng, Ban, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa được biết.

                                                                                                       Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        Nguyễn Như Chính

                                                                                                                 (Đã ký)

 

 
Thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch 2015
Thứ ba, 13 Tháng 1 2015 00:43

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) Ất Mùi -

Năm 2015 đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo của trường

 
   

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) Ất Mùi năm 2015 đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo của nhà trường như sau:

1. Đối tượng nghỉ Tết:

Tất cả Học sinh - Sinh viên đang theo học các bậc đào tạo tại trường.

2. Thời gian nghỉ Tết:

- Thời gian nghỉ: Từ ngày 09/02/2015 đến hết ngày 01/03/2015 (tức là ngày 21 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày 11 tháng Giêng năm Ất Mùi).

- Lịch học bắt đầu từ ngày 02/03/2015 (ngày 12 tháng Giêng năm Ất Mùi).

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) năm Ất Mùi, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu trưởng, phó các phòng, ban, khoa, trung tâm, CVHT liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV đón Tết với tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm”, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

HSSV căn cứ nội dung thông báo này để thực hiện hiệu quả.

Ghi Chú: Các lớp C14DC1, C14DC2, C14ĐD, N14DC2 nghỉ từ ngày 09/02/2015 đến hết ngày 25/02/2015 (tức là ngày 21 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng năm Ất Mùi) – Lịch học bắt đầu từ ngày 26/02/2015 (ngày mùng 08 tháng Giêng năm Ất Mùi). Ngày 26/02/2015 SV thi kết thúc học phần theo TKB, ngày 27/02/2015 SV dự lễ trao áo Blouse đầu đời.

Nơi nhận:

- BGH;

- Các phòng, ban, khoa, TT, CVHT, các lớp;

- Website của trường;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

           Võ Công Thương

 

 
Thông báo V/v Đóng học phí các lớp C14 và V14
Thứ tư, 24 Tháng 12 2014 06:38

  

 
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch (Nhân viên - Giảng viên)
Thứ ba, 23 Tháng 12 2014 03:29 
Thông báo V/v Đóng học phí các lớp L14DC1-2 và L14ĐD1-2
Chủ nhật, 21 Tháng 12 2014 03:32 
Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2015
Thứ ba, 16 Tháng 12 2014 00:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

Số:     /TB-CĐPD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

             Quảng Nam, ngày       tháng     năm 2014

THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ LỄ TẾT DƯƠNG LỊCH 2015

 
   

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch như sau:

1. Đối tượng:

- Đối tượng được nghỉ: HSSV đang theo học các lớp có TKB từ thứ 2 đến chủ nhật, cụ thể: C12DC, C12ĐD, C13DC1, C13DC2, C13ĐD, C13TC, N13DC1, N13ĐD, C14, T14, N14 (ngoại trừ các lớp, HSSV có TKB học ghép, học bổ sung với các lớp T7, CN).

2. Thời gian nghỉ:

- Thời gian nghỉ: Từ thứ hai, ngày 29/12/2014 đến chủ nhật, ngày 04/01/2015.

- Thời gian đi học lại: Từ thứ hai, ngày 05/01/2015 HSSV học và thi theo Thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường.

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- HĐQT (Để b/c);

- BGH (Để thực hiện);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-QLHSSV.

         HIỆU TRƯỞNG

 

 
Thông báo Lịch nghỉ giữa học kỳ I - năm học 2014-2015
Thứ ba, 11 Tháng 11 2014 14:30

 THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014-2015

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học, nhà trường thông báo lịch nghỉ giữa học kỳ như sau:

 1. Đối tượng:

- Đối tượng được nghỉ: Các HSSV đang theo học các lớp có TKB từ thứ 2 đến CN.

- Đối tượng không được nghỉ: Các HSSV đang theo học các lớp có TKB vào T7 và CN.

2. Thời gian nghỉ:

- Thời gian nghỉ: Từ thứ 2, ngày 17/11/2014 đến CN, ngày 23/11/2014.

- Thời gian đi học lại: Từ thứ 2, ngày 24/11/2014 HSSV học và thi theo Thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường.

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

PHÒNG ĐÀO TẠO - QLHSSV

 

 
Thông báo V/v Khám sức khoẻ Học sinh - sinh viên 2014-2015
Thứ sáu, 31 Tháng 10 2014 06:20

 

THÔNG BÁO

V/v khám sức khỏe cho học sinh - sinh viên

Năm học 2014 - 2015

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho HSSV như sau:

I. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: Chủ nhật, ngày 02/11/2014, cụ thể:

- C14DC1 :                                    07h00 - 07h45, ngày 02/11/2014

- C14DC2:                                     07h45 - 08h30, ngày 02/11/2014

- C14ĐD:                                       08h30 - 09h15, ngày 02/11/2014

- C14TC, C14 kinh tế - kỹ thuật:   09h15 - 10h00, ngày 02/11/2014

- Liên thông:                                  10h00 - 11h00, ngày 02/11/2014

- T13, T14, N13, N14:                   13h00 - 13h45, ngày 02/11/2014

- HSSV năm 2 và năm 3:             13h45 - 14h30, ngày 02/11/2014

Lưu ý: Các lớp có thể linh hoạt tiến hành sớm hơn thời gian dự kiến.

2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Phương Đông.

 II. Yêu cầu

          - Học sinh, sinh viên bắt buộc phải tham gia khám sức khỏe đầy đủ và nghiêm túc theo quy định, những học sinh vắng mặt tùy theo lý do cụ thể sẽ xem xét và xử lý theo quy định hiện hành.

            - HSSV phải nộp lệ phí khám sức khoẻ (90.000/hs-sv).

- Thời gian tổ chức khám sức khỏe có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình chung của nhà trường.

PHÒNG ĐÀO TẠO - QLHSSV

Xem danh sách:

1. Xem danh sách Khám sức khoẻ các lớp C14: tại đây.

2. Xem danh sách Khám sức khoẻ các lớp T13, T14, N13, N14: tại đây.

3. Xem danh sách Khám sức khoẻ các lớp L14, V14: tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thông báo Tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Học sinh - Sinh viên Dân tộc thiểu số
Thứ sáu, 31 Tháng 10 2014 06:15

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Học sinh - Sinh viên Dân tộc thiểu số

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐQT, BGH Trường Cao đẳng Phương Đông, Phòng ĐT-QLHSSV thông báo tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Học sinh - Sinh viên Dân tộc thiểu số như sau:

I. Mục đích:

Tạo môi trường cho Học sinh - Sinh viên (HSSV) con em đồng bào các dân tộc thiểu số có môi trường hòa nhập, học tập và rèn luyện tốt các kỹ năng mềm trong giảng đường Đại học.

II. Nội dung chương trình Lễ ra mắt:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: bắt đầu từ 06h55, thứ hai, ngày 03 /11/2014

- Địa điểm: Tiền sảnh khu hành chính, Trường Cao đẳng Phương Đông

Đưa tin trên sóng Đài truyền hình Quảng Nam và Báo Quảng Nam.

2. Thành phần tham dự buổi Lễ

2.1. Dự kiến khách mời:

- Đại diện Đoàn Thanh niên cấp trên

- BGH Trường Cao đẳng Đức Trí

2.2. Thành phần tham dự:

- Hội đồng sư phạm nhà trường;

- HSSV Dân tộc thiểu số và HSSV tất cả các lớp;

P. ĐÀO TẠO - QLHSSV

 

 
Thông báo V/v nộp, nộp bổ sung giấy tờ ưu tiên xét miễn giảm học phí HK1 - năm học 2014-2015
Thứ tư, 15 Tháng 10 2014 02:43

 THÔNG BÁO

Về việc nộp, nộp bổ sung các giấy tờ ưu tiên

để miễn giảm học phí HSSV - HKI - năm học 2014-2015

 Căn cứ Quyết định số: 146/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2012 của Hội đồng Quản trị trường Cao đẳng Phương Đông về việc ban hành Quy định chế độ học bổng và chính sách miễn giảm học phí đối với HSSV, Phòng ĐT&QLHSSV thông báo đến toàn thể HSSV của trường như sau:

1. HSSV thuộc đối tượng miễn giảm nộp đơn, giấy chứng nhận đối tượng miễn giảm gửi về phòng ĐT&QLHSSV trong thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày 27/11/2014, riêng các lớp N12DC2, L13 đến ngày 03/11/2014.

Các HSSV chưa có tên danh sách kèm thông báo này hoặc thuộc trường hợp phải bổ sung hồ sơ cần gửi giấy tờ hợp lệ về Phòng ĐT&QLHSSV trong thời gian trên.

2. Đối với các đối tượng HSSV là người có công với cách mạng và con của họ, Nhà trường ký xác nhận là HSSV của trường vào sổ ưu đãi giáo dục để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện nơi HSSV thường trú trợ cấp chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

3. Phòng ĐT&QLHSSV kiểm tra, xác minh số HSSV được xét hưởng chính sách miễn giảm và tổng hợp trình BGH phê duyệt.

4. Mọi hồ sơ nộp trễ thời gian quy định nêu trên sẽ không được giải quyết.

Đề nghị tất cả HSSV thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Phòng Đào tạo - QLHSSV

Xem danh sách:

1. Danh sách chính thức:

2. Danh sách bổ sung (học kỳ trước):

 

 

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 9 trong tổng số 19
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING