Trang chủ Tin tức Thông báo trường THÔNG BÁO V/v mức thu học phí học kỳ IV CĐLT Dược, Điều dưỡng

THÔNG BÁO V/v mức thu học phí học kỳ IV CĐLT Dược, Điều dưỡng

THÔNG BÁO V/v mức thu học phí học kỳ IV CĐLT Dược, Điều dưỡng 6/13/2013 9:56:01 AM

V/v mức thu học phí học kỳ IV Bậc Cao đẳng liên thông ngành Dược, Điều dưỡng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG


Số: 13/TB-KHTV-CPD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam , ngày   11    tháng 6 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v mức thu học phí học kỳ IV Bậc Cao đẳng liên

thông ngành Dược, Điều dưỡng

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến các sinh viên lớp L12DC1 và L12DC2 (danh sách đính kèm) về việc thu học phí kỳ IV như sau:

TT

Lớp

Học phí kỳ IV

Ghi chú

1

L12DC1, L12DC2

6,050,000

Lưu ý:

-          Sinh viên hoàn thành học phí học kỳ IV cho một lần nộp (trong thời gian kể từ ngày 15/06/2013 đến 17h ngày 18/06/2013) sẽ được giảm 10% học phí học kỳ IV

-          Sinh viên có thể đóng học phí qua tài khoản của Trường:

-          Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

-          Số tài khoản: 4200 211 000 399

-          Tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

-          Sinh viên đóng học phí qua tài khoản ghi rõ: Họ tên, ngày sinh, lớp, khoa, mã số sinh viên....

Nơi nhận:

-          Các khoa, phòng ban.

-          GVCN

-           HSSV các lớp

-           Lưu VT, KHTV

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ThS. Lương Duy Thảo

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING