Trang chủ Tin tức Thông báo trường Thông báo Tuyển dụng nhân sự

Thông báo Tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng giảng viên và chuyên viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TB-TCHC

Quảng Nam, ngày 18  tháng 6 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng Giảng viên và Chuyên viên

Năm học 2013 Trường Cao đẳng Phương Đông có nhu cầu tuyển dụng các vị trí giảng viên, chuyên viên ở các chuyên ngành và đơn vị sau:

1. Giảng viên:

- Bác sĩ đa khoa :                 01

- Dược sĩ đại học.                 02

- Cử nhân điều dưỡng.          01

- Thạc sĩ Điều dưỡng:           03

- Thạc sĩ Dược                      02

- Thạc sĩ Hóa vô cơ.              01

- Thạc sĩ Hóa dược:              01

- Thạc sĩ Xây dựng:              02

- Thạc sĩ Điện-Điện tử:         01

2.  Chuyên viên:

- Phòng Tổ chức hành chính:           01 (Cử nhân Luật)

- Phòng KHCN-HTQT:                     02 (Cử nhân Đại học)

Điều kiện tuyển dụng

- Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên hoặc trên Đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) theo đúng nhóm ngành cần tuyển

- Có chứng chỉ tiếng Anh, tin học cấp độ B.

- Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy.

Hồ sơ tuyển dụng:

Đơn xin việc viết tay, sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, giấy chứng nhận sức khỏe, bản sao hộ khẩu, bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (các bản sao có công chứng).

Hồ sơ ứng viên xin gửi về:

Phòng Tổ chức – Hành chính.

Số 3 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

Điện thoại: 0510.3811575

(Nhà trường không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển).

Thời gian nhận Hồ sơ kể từ ngày thông báo đến hết ngày 28/7/2013

 

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);

- Các đơn vị liên quan;

- Website;

- Lưu: TC-HC.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING