Trang chủ Tin tức Thông báo trường KẾ HỌACH THAM QUAN THỰC TẾ KHÓA MỚI

KẾ HỌACH THAM QUAN THỰC TẾ KHÓA MỚI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ PHƯƠNG ĐÔNG

 

 

Số:        /KH-CPD-CT&CTHSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày     tháng 8  năm 2013

KẾ HOẠCH

V/v đi tham quan thực tế dành cho HSSV khóa mới

Năm học 2013-2014

I- MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- Tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, gìn giữ và phát huy truyền thống dân tộc.

- Tạo môi trường sinh hoạt văn hóa thể thao, vui chơi lành mạnh, phát huy tinh thần học tập, rèn luyện, sáng tạo, tăng cường tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau trong HSSV.

II- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA:

1- Thời gian, địa điểm, lịch trình cụ thể:

- Thời gian: 01 ngày (Thứ 2, ngày 02 tháng 9 năm 2013).

- Địa điểm: Phố cổ Hội An – Quảng Nam.

- Tất cả tân HSSV nhập học khóa mới tập trung tại sân trường vào lúc 6h30’ và 7h bắt đầu xuất phát. Kết thúc chuyến thực tế lúc 17h.

- Phương tiện: Xe du lịch 40 ghế ngồi.

- Trưởng đoàn: Thầy Nguyễn Thanh Hiếu.

- Lịch trình cụ thể:

Ngày

Cung đường

Phương tiện

Số Km

Thời gian

Nội dung

Thời gian biểu

Đi lại

Dừng

 

 

 

 

02/9/2013

Trường CĐ Phương Đông – Phố cổ Hội An

Ô tô

70km

90p

6h

- Đi từ Trường CĐ Phương Đông tới phố cổ Hội An

- Phân nhóm đi tham quan phố cổ.

- Tham quan, tắm biển Cửa Đại

- Tổ chức các hoạt động Đoàn.

7h – 15h30’

Phố cổ Hội An - Thành phố Tam Kỳ

Ô tô

70km

90p

 

Từ Phố cổ Hội An - tới Thành phố Tam Kỳ

15h30’– 17h

2. Thành phần:

- Tân HSSV nhập học năm học 2013-2014.

- HSSV khóa cũ (Nếu tham gia đăng ký danh sách Thầy Nguyễn Thanh Hiếu)

III. TỔ CHỨC – THỰC HIỆN:

1. Đoàn thanh niên:

Cử người tham gia cùng đoàn nằm trong ban tổ chức để theo dõi và quản lý nắm bắt tình hình. Hướng dẫn công tác Đoàn, Hội.

2. Phòng CT-CTHSSV:

Cử người tham gia đoàn thực tế để hướng dẫn, quản lý sinh viên.

3. Các khoa: Mỗi khoa cử 02 cán bộ, giáo viên tham gia cùng đoàn để quản lý HSSV. Khoa Y dược cử nhân viên tham gia chăm sóc sức khỏe cho đoàn.

4. Học sinh - Sinh viên:

- Tham gia đầy đủ và đúng theo kế hoạch, quy định của chuyến đi. Chấp hành sự giám sát và hướng dẫn của trưởng đoàn. Tất cả sinh viên mặc áo đồng phục của trường, hoặc áo Đoàn TNCSHCM.

-  Đúng 6 giờ 30 phút ngày 02/9/2013: Toàn thể đoàn đi tham quan dã ngoại tập trung tại sân trường Cao đẳng Phương Đông để nghe trưởng đoàn phổ biến các vấn đề liên quan và bắt đầu khởi hành.

5. Các Ban phụ trách

5.1. Ban Tổ chức:

- Thầy Nguyễn Thanh Hiếu -                                    Trưởng Đoàn;

- Thầy Nguyễn Đại Trà -                                           Phó Đoàn

- Thầy Phạm Minh Thắng -                           Thành viên;

- Thầy Nguyễn Kỳ Nam -                             Thành viên;

- Cô Nguyễn Thị Nhi -                                              Thành viên;

- Phạm Thị Hoài (SV lớp C11DC)-                           Thành viên;

- Nguyễn Văn Phước (SV lớp C11DC)-        Thành viên;

5.3. Ban truyền thông

- Cô Doãn Thị Mỹ Hương -                           Trưởng ban;

Nhiệm vụ: Chuẩn bị máy hình, chụp hình, ghi chép toàn bộ nội dung và thông tin liên quan đến chuyến đi tham quan dã ngoại.

5.4. Ban hậu cần

- Cô Nguyễn Thị Nhi -                                  Trưởng ban;

- SV Phạm Thị Hoài  -                                  Phó ban;

Nhiệm vụ: Thực hiện công tác hậu cần, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên.

 

Trên đây là Kế hoạch đi tham quan thực tế dành cho tân HSSV nhập học năm học 2013-2014. Đề nghị các bộ phận, đơn vị, thành viên liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả.

 

Nơi nhận:

- Chi bộ (b/c);

- BGH (b/c);

- Các khoa, phòng, ban, Đoàn trường;

- Lưu VT; CT-CTHSSV.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING