Trang chủ Tin tức Thông báo trường LỚP LUYỆN THI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NĂM 2013-2014

LỚP LUYỆN THI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NĂM 2013-2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

Số:          /TB-CPD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày     tháng     năm 2013

THÔNG BÁO

V/v mở lớp luyện thi Cao đẳng, Đại học năm 2013-2014

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo mở lớp luyện thi Đại học, Cao đẳng năm học 2013-2014 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

-    Học sinh đã học xong PTTH nhưng chưa có bằng tốt nghiệp PTTH.

-    Học sinh đã tốt nghiệp PTTH nhưng chưa chưa đi học Đại học, Cao đẳng.

-    Sinh viên đã học Đại học, Cao đẳng nhưng có nguyện vọng thi lại.

-    HSSV đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng và có nguyện vọng học liên thông lên Cao đẳng, Đại học.

-    HSSV đang học hoặc chuẩn bị tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng năm 2014 có nguyện vọng học liên thông lên Cao đẳng, Đại học.

2. Thời gian đăng ký:

- Từ ngày 01/10/2013 đến 15/10/2013 tại phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Phương Đông hoặc Thầy Bảo.

Điện thoại: 0510.3810718 – 0983.225208.

3. Thời gian học: tất cả các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

4. Học phí: 100.000đồng/01 môn/ 01 học viên/ 01 tháng.

Ưu đãi: Đối với HSSV CPD: 50.000 đồng/01 môn/ 01 học viên/ 01 tháng.

* Ghi chú: Nhà trường sẽ không hoàn trả lại học phí trong các trường hợp sau:

- Đủ điểm sàn Đại học, Cao đẳng.

- Có một môn trên 5 điểm, các môn còn lại sẽ hoàn trả học phí.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING