Trang chủ Tin tức Thông báo trường LỊCH GIẢI CẦU LÔNG NV-GV & HS-SV TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG NĂM 2014

LỊCH GIẢI CẦU LÔNG NV-GV & HS-SV TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG NĂM 2014

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG NHÓM CB-GV-NV

NỘI DUNG : ĐÔI NAM – NỮ

 

TT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kết quả

Ghi chú

1

Phạm Minh Thắng

Lê Thị Ánh Tuyết

Văn Quý Mạnh

Võ Hoàng Kim Anh

16h ngày 23.2.2014

2-0

(21/2,21/5)

Thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định cặp đôi vô địch

2

Trần Minh Nguyên

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Nguyễn Kỳ Nam

Nguyễn Thị Thanh Cẩm

16h15 ngày 23.2.2014

2-0

(21/15,21/14)

3

Trần Minh Nguyên

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Trần Văn Bảo

Trần Thị Bảo Khánh

16h15 ngày 24.2.2014

2-0

(21/14,21/16)

4

Văn Quý Mạnh

Võ Hoàng Kim Anh

Nguyễn Kỳ Nam

Nguyễn Thị Thanh Cẩm

16h45 ngày 24.2.2014

0-2

(19/21,21/23)

5

Phạm Minh Thắng

Lê Thị Ánh Tuyết

Trần Minh Nguyên

Nguyễn Thị Cẩm Tú

15h45 ngày 25.2.2014

2-0

(21/19,21/14)

6

Phạm Minh Thắng

Lê Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Kỳ Nam

Nguyễn Thị Thanh Cẩm

16h30 ngày 25.2.2014

2-0

(21/14,21/13)

7

Trần Văn Bảo

Trần Thị Bảo Khánh

Nguyễn Kỳ Nam

Nguyễn Thị Thanh Cẩm

16h45 ngày 25.2.2014

0-2

(19/21,20/21)

8

Trần Minh Nguyên

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Văn Quý Mạnh

Võ Hoàng Kim Anh

 

 

9

Phạm Minh Thắng

Lê Thị Ánh Tuyết

Trần Văn Bảo

Trần Thị Bảo Khánh

 

 

10

Trần Văn Bảo

Trần Thị Bảo Khánh

Văn Quý Mạnh

Võ Hoàng Kim Anh

 

 

 

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG NHÓM CB-GV-NV

NỘI DUNG : ĐƠN NAM

BẢNG A

BẢNG B

Ghi chú

Văn Quý Mạnh

Khoa Kinh tế

Nguyễn Văn Hùng

Khoa GDTC

Thi đấu vòng bảng xác định 2 vận động viên của mỗi bảng vào chung kết

Nguyễn Khắc Đức

Khoa Y dược

Phạm Minh Thắng

Khoa GDTC

Phan Ngọc Trường

TCHC

Nguyễn H Lâm Thạch

Khoa Y dược

 

 

TT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kết quả

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn H Lâm Thạch

16h ngày 23.2.2014

0-2

(8/21;10/21)

VLBảng B

2

Nguyễn Khắc Đức

Phan Ngọc Trường

16h 15 ngày 23.2.2014

2-0

(21/9;21/6)

VLBảng A

3

Nguyễn Văn Hùng

Phạm Minh Thắng

16h 30 ngày 23.2.2014

0-2

(11/21;9/21)

VLBảng B

4

Nguyễn Khắc Đức

Văn Quý Mạnh

17h30 ngày 23.2.2014

2-0

(21/15;21/9)

VLBảng A

5

Phạm Minh Thắng

Nguyễn H Lâm Thạch

Ngày 24.2.2014

2-0

(21/15;21/19)

VLBảng B

6

Phan Ngọc Trường

Văn Quý Mạnh

Ngày 24.2.2014

0-2

(11/21;9/21)

VLBảng A

7

Nguyễn Khắc Đức

Nguyễn H Lâm Thạch

Dự kiến 7h ngày 2.3.2014

 

BK 1

8

Phạm Minh Thắng

Văn Quý Mạnh

Dự kiến 7h30 ngày 2.3.2014

 

BK 2

9

Tranh hạng 3

 

 

 

10

Chung kết

 

 

 

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG NHÓM CB-GV-NV

NỘI DUNG : ĐƠN NỮ

 

TT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kết quả

Ghi chú

1

Lê Thị Ánh Tuyết

Võ Thị Thanh Vân

16h30 ngày 24.2.2014

2-0

(21/16-21/12)

Loại trực tiếp

2

Nguyễn Thị Triên Ly

Phạm Thị Phượng

17h  ngày 23.2.2014

2-0

(21/16-21/10)

Loại trực tiếp

3

Nguyễn Thanh Cẩm

Trần L T T Nhân

16h ngày 25.2.2014

2-0

(21/10-21/5)

Loại trực tiếp

4

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Võ Hoàng Kim Anh

17h30 ngày 23.2.2014

2-0

(24/22-21/12)

Loại trực tiếp

5

Lê Thị Ánh Tuyết

Nguyễn T T Ly

16h30 ngày 25.2.2014

2-0

(24/11-21/9)

BK1

6

Nguyễn Thanh Cẩm

Nguyễn T Cẩm Tú

17h ngày 25.2.2014

2-0

(21/12-21/12)

BK2

7

Nguyễn T Cẩm Tú

Nguyễn T T Ly

Dự kiến 7h 3.3.2014

 

Hạng 3

8

Lê Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Thanh Cẩm

Dự kiến 7h15 3.3.2014

 

CK

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG NHÓM HS-SV

NỘI DUNG : ĐƠN NỮ

 

TT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kết quả

Ghi chú

1

Trần Hồ Đan Phượng

N12 ĐD

Dương Thị Tình

C13DC1

17h15 ngày 25.2.2014

0-2

(11/21-16/21)

Vòng 1

2

Nguyễn Minh Lan Anh

N12 Đ D

Nguyễn Thạch Thảo

N13ĐD

 

 

Vòng 1

3

Bùi Thị Hiền

C12DC

Nguyễn T Hồng Trinh

C13 ĐD

 

 

Vòng 1

4

Huỳnh T Tường Vy

C13DC2

Phan T Thanh Tâm

C13 ĐD

 

 

Vòng 1

5

Thắng trận 1

Thắng trận 2

 

 

Vòng 2

6

Thắng trận 3

Thắng trận 4

 

 

Vòng 2

7

Thái Thị Mỹ Thu

N13DC

Dương Thị Tới

C13DC2

 

 

Vòng 2

8

Nguyễn Thanh Nhàng

C13DC2

Tạ Thị Khánh Linh

C13DC1

 

 

Vòng 2

9

Nguyễn Thị Thanh Quý

C13ĐD

Bùi Thị Yến Ly

C13 ĐD

 

 

Vòng 2

10

Trần Thị Vui

N13DC2

Trần Huỳnh Trân

C12DC

 

 

Vòng 2

11

Lương T Ngọc Kiều

N13DC

Nguyễn Thị Thêm

N13DC

 

 

Vòng 2

12

Nguyễn Thị Kim Hằng

N13DC2

Hà Thị Tuấn

C13DC2

3.3.2014

 

Vòng 2

13

Thắng trận 5

Thắng trận 6

 

 

Vòng 3

14

Thắng trận 7

Thắng trận 8

 

 

Vòng 3

15

Thắng trận 9

Thắng trận 10

 

 

Vòng 3

16

Thắng trận 11

Thắng trận 12

 

 

Vòng 3

17

Thắng trận 13

Thắng trận 14

 

 

BK1

18

Thắng trận 15

Thắng trận 16

 

 

BK2

19

Thua  17

Thua 18

 

 

Tranh 3

20

Thắng 17

Thắng 18

 

 

CK

 

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG NHÓM HS-SV

NỘI DUNG : ĐÔI NAM - NỮ

 

TT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kết quả

Ghi chú

1

Nguyễn Thịnh Khương

Lê Thị Sen

C13DC1

Phạm Nguyễn Khánh Trình

Bùi Thị Liến

N13DC2

 

 

Vòng 1

2

Ksor Ét

A lăng Thị Bơn

C13ĐD

Nguyễn Thị Thùy Dung

Nguyễn Tiến Cường

C13DC2

 

 

Vòng 1

3

Trần Văn Sỹ

Chung Thị Mỹ Lai

T12HV

Dương Phú Phương

Lê Nguyễn Kiều Oanh

L13DC

 

 

Vòng 1

4

Thắng trận 1

Thắng trận 2

 

 

Vòng 2

5

Thắng trận 3

Nguyễn Văn Lương

Đinh Thị Xuất

C13DC2

 

 

Vòng 2

6

Trần Hữu Điềm

Nguyễn Thị Kim Thoa

N13DC

Lê Văn Tiên

Nguyễn Thạch Thảo

N13 ĐD

 

 

Vòng 2

7

Nguyễn Văn Bảy

Nguyễn Thị Thu Nhật

C13DC2

Ngô Minh Trung

Trần Huỳnh Trân

C12DC

 

 

Vòng 2

8

Thắng trận 6

Thắng trận 7

 

 

BK1

9

Thắng trận 4

Thắng trận 5

 

 

BK2

10

Thua trận 8

Thua trận 9

 

 

Hạng 3

11

Thắng trận 8

Thắng trận 9

 

 

CK

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG NHÓM HS-SV

NỘI DUNG : ĐƠN NAM

 

TT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kết quả

Ghi chú

1

Nguyễn Đình Nghĩa

(N13DC)

Phạm Nguyễn Khánh Trình

(N13DC2)

 

 

Vòng 1

2

Nguyễn Thịnh Khương (C13DC1)

Dương Phú Phương

(L13DC)

 

 

Vòng 1

3

Ngô Minh Trung

(C12DC)

Mai Vĩnh Hưng

(C13CĐ)

 

 

Vòng 1

4

Lê Thanh Hiếu

(L13CĐ)

Lê Văn Tiên

(N13ĐD)

 

 

Vòng 1

5

Vũ Hoàng Trường Giang (C13ĐD)

Nguyễn Văn Đạt

(C13DC2)

 

 

Vòng 1

6

Phạm Vũ Bình

(N13DC2)

Rơ Ô Sia

(C13ĐD)

 

 

Vòng 1

7

Trần Duy Phương

(L13CĐ)

Nguyễn Đình Hòa

(C13CĐ)

 

 

Vòng 1

8

Phạm Thương Tín

(L12ĐD)

Võ Viết Xuân

(L13DC)

 

 

Vòng 1

9

Thắng 1

Thắng 2

 

 

Vòng 2

10

Thắng 3

Thắng 4

 

 

Vòng 2

11

Thắng 5

Thắng 6

 

 

Vòng 2

12

Thắng 7

Thắng 8

 

 

Vòng 2

13

Thắng 9

Thắng 10

 

 

BK1

14

Thắng 11

Thắng 12

 

 

BK2

15

Thua 13

Thua 14

 

 

Tranh 3

16

Thắng 13

Thắng 14

 

 

CK


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING