Trang chủ Tin tức Thông báo trường Thông báo thu học phí học kỳ III - Năm học 2013-2014 (các lóp L13)

Thông báo thu học phí học kỳ III - Năm học 2013-2014 (các lóp L13)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

Số:       /2014/TB-KHTV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày    24    tháng   2    năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

V/v  thu học phí học kỳ III  - Năm học 2013-2014

-   Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

-   Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp về việc thu học phí như sau:

 

Mức học phí

TT

Lớp

Học phí

1

L13KT, L13TN, L13QK

2.915.000 đ

2

L13CĐ, L13CX

3.330.000 đ

3

L13DC, L13ĐD

6.415.000 đ

Các khoản thu khác

TT

Các khoản thu

Số tiền

1

Vệ sinh, nước uống

30,000đ

2

Giấy thi, giấy nháp, thẻ thư viện...

50,000đ

3

Sinh hoạt thể mỹ

50,000đ

4

Tài liệu học tập, tài liệu tham khảo

250,000đ

Tổng thu khác

380,000đ

 

- Sinh viên hoàn thành học phí cho một lần nộp (trong thời gian kể từ ngày 01/03/2014 đến 17h00 ngày 03/03/2014) sẽ được giảm 10% học phí.

- Sinh viên có thể đóng học phí qua tài khoản của Trường:

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

+ Số tài khoản: 0651 000 642 771

Tại ngân hàng Vietcombank - CN Quảng Nam

+ Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng Noomh nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Sinh viên đóng học phí qua tài khoản: Họ tên, ngày sinh, lớp, khoa, mã số sinh viên.

 

Nơi nhận: TL.HIỆU TRƯỞNG

- Các khoa, phòng ban;

- CVHT các lơp;

- HSSV các lớp;

- Lưu VT, KHTV;

 

Võ Thị Tuyết Loan


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING