Trang chủ Tin tức Thông báo trường THÔNG BÁO Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ giữa học II - năm học 2013-2014

THÔNG BÁO Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ giữa học II - năm học 2013-2014

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Và nghỉ giữa học kỳ II - Năm học 2013-2014

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ giữa học kỳ II - Năm học 2013-2014 như sau:

1. Giỗ Tổ Hùng Vương:

- Thời gian nghỉ: Ngày 09/4/2014 (Thứ 4, 10/3 Âm lịch).

- Thời gian đi học lại: từ ngày 10/4/2014 (Thứ 5) HSSV học và thi theo Thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường.

- Đối tượng nghỉ: Tất cả HSSV đang theo học các bậc đào tạo.

2. Nghỉ giữa học kỳ II - năm học 2013-2014:

- Thời gian nghỉ: Từ ngày 28/4/2014 (Thứ 2) đến hết ngày 04/5/2014 (CN).

- Thời gian đi học lại: Ngày 05/5/2014 (Thứ 2) HSSV học và thi theo Thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường.

- Đối tượng nghỉ: Tất cả HSSV đang theo học các bậc đào tạo.

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c)

- BGH (để duyệt, b/c);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

CVHT, HSSV các lớp (Thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-QLHSSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

ThS. Lương Duy Thảo

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING