Trang chủ Tin tức Thông báo trường DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC TUYỂN THẲNG VÀO CAO ĐẲNG ĐỢT I - HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC TUYỂN THẲNG VÀO CAO ĐẲNG ĐỢT I - HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
  DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC TUYỂN THẲNG VÀO CAO ĐẲNG
ĐỢT I - HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014
           
STT Họ Tên Ngày sinh Ngành Ghi chú
1 Đinh Thị Ngọc Huệ 20.11.1996 Dược  
2 Đinh Thị   Mai Ly 01.01.1995 Điều dưỡng  
3 Đinh Thị Yang Hliên 25.05.1996 Dược  
4 Đinh Thị   Lan Hòa 08.11.1996 Dược  
5 Đinh Tùng 18.08.1995 Giáo dục thể chất  
6 Đinh Thị  Sang 25.10.1996 Dược  
7 Đinh Hu 7.01.1995 Điều dưỡng  
8 Đinh Thị Chung 26.10.1996 Dược  
9 Đinh Thị Triều 08.3.1996 Dược  
10 Đinh Na Thị Hlam 7.07.1996 Dược  
11 Đinh Văn Chin 16.03.1995 Dược  
12 Đinh Văn Lóc 10.12.1996 Quản Trị Kinh Doanh  
13 Đinh Thị Xơn 5.08.1996 Điều dưỡng  
14 Đinh Thị Hồng Đào 23.06.1996 Dược  
15 Đinh Thị Thìn 31.07.1995 Điều dưỡng  
16 Đinh Thị Ơn 17.07.1996 Dược  
17 Đinh Thị Xóe 10.07.1996 Điều dưỡng  
18 Đinh Thị Vắch 21.11.1994 Dược  
19 Đinh Thị Lai 30.01.1996 Điều dưỡng  
20 Đinh Thị 6.02.1996 Điều dưỡng  
21 Đinh Thị Biết 20.01.1996 Điều dưỡng  
22 Đinh Công 02.10.1996 Dược  
23 Đinh Văn Hảo 2.09.1994 Giáo dục thể chất  
24 Đinh Văn Khu 10.02.1994 Dược  
25 Đinh Thị Hen 20.7.1994 Dược  
26 Giang Đình Chiến 21.11.1994 Giáo dục thể chất  
27 Đinh Thị Hoa 23.5.1995 Điều dưỡng  
28 Đinh Thị Gái 02.3.1996 Điều dưỡng  
29 Đinh Thị Diệu 20.6.1996 Dược  
30 Đinh Văn Kiêng 05.12.1995 Công nghệ kĩ thuật điện - điện tử  
31 Đinh Thị Phú 20.6.1993 Điều dưỡng  
32 Đinh Pin 15.8.1995 Điều dưỡng  
33 Đinh Thị Ứa 13.4.1996 Dược  
34 Đinh Thị Khiết 5.12.1995 Điều dưỡng  
35 Đinh Văn Thách 10.02.1996 Dược  
36 Đinh Khóc 17.8.1996 Điều dưỡng  
37 Đinh Thị Hiêu 20.7.1994 Dược  
38 Đinh Thị Triêng 11.7.1995 Điều dưỡng  
39 Đinh Thị Ngoan 21.8.1996 Điều dưỡng  
40 B ríu Tíu 15.12.1996 Dược  
41 A Lăng Blum 27.4.1994 Tài chính ngân hàng  
42 A Lăng Phú 11.3.1996 Tài chính ngân hàng  
43 Hối H Hưng 05.9.1996 Dược  
44 Aghiêng Prương 20.10.1996 Dược  
45 Ta ngôn Thị Ni 07.8.1996 Điều dưỡng  
46 Ta ngôn Thị Liếc 07.5.1996 Dược  
47 Pơ Loong Thị Nhấy 15.12.1995 Dược  
48 Ta ngôn Thị Thích 06.8.1996 Dược  
49 Nguyễn Thị Như Ý 06.10.1995 Dược  
50 Nguyễn Thị Thanh Sang 02.03.1996 Điều dưỡng  
51 Phạm Thị Sa 01.6.1996 Điều dưỡng  
52 Y Khái 10.12.1995 Điều dưỡng  
53 Y Mị Nương 10.5.1995 Điều dưỡng  
54 Đinh Thị Nùng 30.6.1996 Kế toán  
55 Đinh Thị Thương 12.4.1996 Kế toán  
56 Nguyễn Thị Mỹ Linh 26.4.1996 Dược  
57 A Nữ 07.02.1996 Tài chính ngân hàng  
58 Đinh Thị 27.7.1994 Điều dưỡng  
59 Nguyễn Xuân Hùng 26.12.1995 Kế toán  
60 Đinh Thị Chúc 15.8.1996 Điều dưỡng  
61 Đinh Thị Kiều 01.5.1996 Điều dưỡng  
  Danh sách này có 61 thí sinh      
           
        Quảng Nam, ngày       tháng     năm 2014

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING