Trang chủ Tin tức Thông báo trường Thông báo V/v nộp, nộp bổ sung giấy tờ ưu tiên xét miễn giảm học phí HK1 - năm học 2014-2015

Thông báo V/v nộp, nộp bổ sung giấy tờ ưu tiên xét miễn giảm học phí HK1 - năm học 2014-2015

 THÔNG BÁO

Về việc nộp, nộp bổ sung các giấy tờ ưu tiên

để miễn giảm học phí HSSV - HKI - năm học 2014-2015

 Căn cứ Quyết định số: 146/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2012 của Hội đồng Quản trị trường Cao đẳng Phương Đông về việc ban hành Quy định chế độ học bổng và chính sách miễn giảm học phí đối với HSSV, Phòng ĐT&QLHSSV thông báo đến toàn thể HSSV của trường như sau:

1. HSSV thuộc đối tượng miễn giảm nộp đơn, giấy chứng nhận đối tượng miễn giảm gửi về phòng ĐT&QLHSSV trong thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày 27/11/2014, riêng các lớp N12DC2, L13 đến ngày 03/11/2014.

Các HSSV chưa có tên danh sách kèm thông báo này hoặc thuộc trường hợp phải bổ sung hồ sơ cần gửi giấy tờ hợp lệ về Phòng ĐT&QLHSSV trong thời gian trên.

2. Đối với các đối tượng HSSV là người có công với cách mạng và con của họ, Nhà trường ký xác nhận là HSSV của trường vào sổ ưu đãi giáo dục để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện nơi HSSV thường trú trợ cấp chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

3. Phòng ĐT&QLHSSV kiểm tra, xác minh số HSSV được xét hưởng chính sách miễn giảm và tổng hợp trình BGH phê duyệt.

4. Mọi hồ sơ nộp trễ thời gian quy định nêu trên sẽ không được giải quyết.

Đề nghị tất cả HSSV thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Phòng Đào tạo - QLHSSV

Xem danh sách:

1. Danh sách chính thức:

2. Danh sách bổ sung (học kỳ trước):

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING