Trang chủ Tin tức Thông báo trường Thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch 2015

Thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch 2015

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) Ất Mùi -

Năm 2015 đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo của trường

 
   

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) Ất Mùi năm 2015 đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo của nhà trường như sau:

1. Đối tượng nghỉ Tết:

Tất cả Học sinh - Sinh viên đang theo học các bậc đào tạo tại trường.

2. Thời gian nghỉ Tết:

- Thời gian nghỉ: Từ ngày 09/02/2015 đến hết ngày 01/03/2015 (tức là ngày 21 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày 11 tháng Giêng năm Ất Mùi).

- Lịch học bắt đầu từ ngày 02/03/2015 (ngày 12 tháng Giêng năm Ất Mùi).

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) năm Ất Mùi, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu trưởng, phó các phòng, ban, khoa, trung tâm, CVHT liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV đón Tết với tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm”, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

HSSV căn cứ nội dung thông báo này để thực hiện hiệu quả.

Ghi Chú: Các lớp C14DC1, C14DC2, C14ĐD, N14DC2 nghỉ từ ngày 09/02/2015 đến hết ngày 25/02/2015 (tức là ngày 21 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng năm Ất Mùi) – Lịch học bắt đầu từ ngày 26/02/2015 (ngày mùng 08 tháng Giêng năm Ất Mùi). Ngày 26/02/2015 SV thi kết thúc học phần theo TKB, ngày 27/02/2015 SV dự lễ trao áo Blouse đầu đời.

Nơi nhận:

- BGH;

- Các phòng, ban, khoa, TT, CVHT, các lớp;

- Website của trường;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

           Võ Công Thương

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING