Trang chủ Tin tức Thông báo trường Thông báo V/v đóng học phí các lớp L14 Khoa Kinh tế - Kỹ thuật

Thông báo V/v đóng học phí các lớp L14 Khoa Kinh tế - Kỹ thuật

 THÔNG BÁO

V/v Đóng học phí Khóa học 2014 - 2016

(Đối với Khoa Kinh tế)

      - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

    - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể học sinh, học viên về việc thu học phí các kỳ của khóa học 2014 - 2016 như sau:

1. Địa điểm:

- Tại Khoa Kinh tế .

- Tại Phòng TC - KH - TC.

2. Mức học phí:

Lớp

Học kỳ II

Học kỳ III

Học kỳ IV

L14KT2

225.000đồng/1TC

245.000đồng/TC

255.000đồng/TC

L14QK

220.000đồng/1TC

240.000đồng/TC

250.000đồng/TC

Thời gian giảm 10% học phí do nộp sớm

Từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 06/04/2015

Từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 06/8/2015

Từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 06/12/2015

 

Lớp

Học kỳ IV

L14KT1

250.000đồng/TC

Thời gian giảm 10% học phí do nộp sớm

Từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 06/06/2015

 

* Lưu ý:

- Sinh viên có thể đóng học phí qua tài khoản của trường.

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Học sinh, học viên đóng qua tài khoản phải ghi rõ: Họ và tên, lớp, khoa, mã số sinh viên,...để nhà trường tiện theo dõi, quản lý.

Đề nghị Khoa, Phòng, Ban, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể học sinh, học viên của Khoa được biết.

 ---------------------------------------

THÔNG BÁO

V/v Đóng học phí Khóa học 2014 - 2016

(Đối với Khoa Kỹ Thuật)

      - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

    - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể học sinh, học viên về việc thu học phí các kỳ của khóa học 2014 - 2016 như sau:

1. Địa điểm:

- Tại Khoa Kỹ thuật.

- Tại Phòng TC - KH - TC.

2. Mức học phí:

Lớp

Học kỳ II

Học kỳ III

Học kỳ IV

L14TH

240.000đồng/TC

250.000đồng/TC

260.000đồng/TC

L14CĐ2

245.000đồng/TC

255.000đồng/TC

265.000đồng/TC

Thời gian giảm 10% học phí do nộp sớm

Từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 06/04/2015

Từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 06/8/2015

Từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 06/12/2015

 

Lớp

Học kỳ III

Học kỳ IV

L14CX,L14CĐ1

250.000đồng/TC

260.000đồng/TC

Thời gian giảm 10% học phí do nộp sớm

Từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 06/4/2015

Từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 06/06/2015

* Lưu ý:

- Sinh viên có thể đóng học phí qua tài khoản của trường.

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Học sinh, học viên đóng qua tài khoản phải ghi rõ: Họ và tên, lớp, khoa, mã số sinh viên,...để nhà trường tiện theo dõi, quản lý.

Đề nghị Khoa, Phòng, Ban, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể học sinh, học viên của Khoa được biết.

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING