Trang chủ Tin tức Thông báo trường Thông báo V/v đóng học phí HK2 - năm học 2015-2016 (Các lớp C13, C14, T14, N14)

Thông báo V/v đóng học phí HK2 - năm học 2015-2016 (Các lớp C13, C14, T14, N14)

 THÔNG BÁO

V/v Đóng học phí học kỳ II - Năm học 2015 - 2016

     - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

    - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể sinh viên về việc thu học phí học kỳ II - Năm học 2015 - 2016 cho các bậc đào tạo, cụ thể như sau:

1. Địa điểm:

- Tại các khoa: Kinh tế, Kỹ thuật, Dược, Điều dưỡng, GDTC.

- Tại Phòng KH – TC

2. Bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa học 2013-2016:

STT

LỚP

SỐ TIỀN (ĐỒNG/TÍN CHỈ)

1

Khối ngành Y dược (C13DC1,C13DC2,C13ĐD)

315.000

2

Khối ngành Kỹ thuật (C13CĐ,C13CX)

290.000

3

Khối ngành Kinh tế (C13QK,C13KT)

260.000

4

Khối ngành Giáo dục thể chất (C13TC)

315.000

3. Bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa học 2014-2017:

STT

LỚP

SỐ TIỀN (ĐỒNG/TÍN CHỈ)

1

Khối ngành Y dược (C14DC1,C14DC2,C14ĐD,V14ĐD,V14DC)

315.000

2

Khối ngành Kỹ thuật   (C14CX)

260.000

3

Khối ngành Kinh tế   (C14KT,V14KT)

230.000

4

Khối ngành Giáo dục thể chất (C14TC)

315.000

  4. Bậc Trung cấp hệ chính quy khóa học 2014-2016:

STT

LỚP

SỐ TIỀN (ĐỒNG)

1

Khối ngành Y dược (N14DC2 - Học thứ 7, chủ nhật)

4.660.000

2

Khối ngành Kinh tế (T14HV, T14KT)

2.660.000

3

Khối ngành Kỹ thuật (T14TH,T14CĐ,T14XC,T14XD)

2.925.000

* Lưu ý:

- Mức học phí trên không bao gồm phôi liệu thực hành.

- Sinh viên hoàn thành học phí học kỳ II cho một lần nộp từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 24/11/2015 sẽ được giảm 10% học phí kỳ II.

- Gia đình có thể đóng học phí qua tài khoản của trường:

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Sinh viên đóng qua tài khoản phải ghi rõ: Họ và tên, lớp, khoa, mã số sinh viên,...để nhà trường tiện theo dõi, quản lý.

Đề nghị các Khoa, Phòng, Ban, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa được biết.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING