Trang chủ Tin tức Thông báo trường Thông báo nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) Bính Thân

Thông báo nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) Bính Thân

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) Bính Thân -
Năm 2016 đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo của trường

 

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) Bính Thân năm 2016 đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo của nhà trường như sau:

1. Đối tượng nghỉ Tết:

Tất cả Học sinh - Sinh viên đang theo học các bậc đào tạo tại trường.

2. Thời gian nghỉ Tết:

- Thời gian nghỉ: Từ ngày 01/02/2016 đến hết ngày 21/02/2016 (tức là ngày 23 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 14 tháng Giêng năm Bính Thân).
- Lịch học bắt đầu từ ngày 22/02/2016 (ngày 15 tháng Giêng năm Bính Thân).

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) năm Bính Thân, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu trưởng, phó các phòng, ban, khoa, trung tâm, CVHT liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV đón Tết với tinh thần "Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm", chấp hành nghiêm quy định pháp luật.
HSSV căn cứ nội dung thông báo này để thực hiện .

Nơi nhận:
- BGH;
- Các phòng, ban, khoa, TT, CVHT, các lớp;
- Website của trường;
- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

đã ký

Võ Công Thương

 

  

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING