Trang chủ Tin tức Thông báo trường THÔNG BÁO V/V TẠO ĐIỀU KIỆN CHO HS HỌC LẠI ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO V/V TẠO ĐIỀU KIỆN CHO HS HỌC LẠI ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO V/V TẠO ĐIỀU KIỆN CHO HS HỌC LẠI ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP 5/21/2012 3:14:48 PM

Thông báo CPD


TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

V/v tạo điều kiện cho học sinh học lại để đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

 

Căn cứ kế hoạch năm học 2011 - 2012, nay phòng Đào tạo trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến tất cả học sinh nợ học phần như sau:

1.      Học sinh nợ học phần phải liên hệ gấp với Khoa để có kế hoạch học lại phù hợp thời gian kịp thời xét điều kiện tốt nghiệp.

2.      Học sinh phải làm đơn xin học lại học phần nợ gửi Khoa để Khoa xử lý.

3.      Thường xuyên liên hệ với Khoa để có lịch học.

Từ ngày ra thông báo đến ngày 01.6.2012 học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp khóa 2009 - 2012 và khóa 2010 - 2012 phải trả hết các học phần nợ thì mới đủ điều kiện dự th tốt nghiệp.

Mọi chậm trễ trong việc trả nợ học phần nêu trên thì Khoa, phòng Đào tạo và các phòng ban khác của trường không chịu trách nhiệm.

 

Tam Kỳ, ngày     tháng    năm 2012

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Lương Duy Thảo

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING