Trang chủ Tin tức Thông báo trường Thông báo Lịch nghỉ hè CPD năm học 2011-2012

Thông báo Lịch nghỉ hè CPD năm học 2011-2012

Thông báo Lịch nghỉ hè CPD năm học 2011-2012 5/28/2012 9:17:32 AM

Thông báo CPD


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

Số:42/TB-CPD-CT&CTHSSV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 28 tháng 05 năm 2012

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ hè 2012

Đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo T11, N11, C10, C11 của trường

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Nhà trường thông báo lịch nghỉ hè đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo T11, N11, C10, C11 của nhà trường như sau:

1.       Đối tượng nghỉ hè:

Tất cả Học sinh - Sinh viên đang theo học các bậc đào tạo T11, N11, C10, C11 tại trường.

2.       Thời gian nghỉ hè và bắt đầu học kỳ I năm học 2012-2013:

a. Thời gian nghỉ hè:

  • Thời gian nghỉ: từ Chủ nhật ngày 01/7/2012 đến hết Chủ nhật ngày 22/7/2012.

b.  Thời gian bắt đầu học kỳ I - Năm học 2012-2013:

  • Học kỳ I năm học 2012-2013 bắt đầu từ ngày 23/7/2012.
  • HSSV đi học theo thời khóa biểu niêm yết tại bảng thông báo nhà trường và website của trường. www.phuongdongqn.vn

c. Ghi chú:

  • Đối với các lớp chưa kịp tiến độ học tập của năm học 2011-2012 vẫn tiếp tục học tập trong thời gian nghỉ hè nói trên.

3.       Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ hè, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu Trưởng, phó các phòng, khoa, GVCN liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo trên.

 

Nơi nhận:

-    Các phòng, khoa, GVCN, các lớp;

-    Website của trường;

-    Lưu VT, CT&CTHSSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

BS. CKII. TRƯƠNG VĂN HÙNG

(đã ký)

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING