Trang chủ Tin tức Thông báo trường Thông báo Lịch thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp năm 2012

Thông báo Lịch thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……../TB-CPD                                             Tam Kỳ, ngày 31  tháng 5  năm 2012

THÔNG BÁO

LỊCH THI TỐT NGHIỆP  TRUNG CẤP CHUYÊN  NGHIỆP

HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2010-2012, 2009-2012

 

Để thực hiện kỳ thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa 2010-2012, 2009 – 2012 đạt kết quả tốt, đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực, thể hiện sự công bằng, khách quan. Nay nhà trường thông báo lịch thi tốt nghiệp tháng 6/2012 như sau:

- Tập trung giám thị coi thi phổ biến quy chế coi thi: 8h00 ngày 06/6/2012

- Tập trung thí sinh phổ biến quy chế thi, phòng thi và kiểm tra các sai sót: 14h00 ngày 6/6/2012 (Nếu có sai sót thì phải chỉnh sửa ngay tại Phòng ĐT)

- Lịch thi: Từ ngày 07/6/2012 đến 08/6/2012

Ngày thi

Thời gian thi

Môn thi

Khối ngành

Thời lượng làm bài

Ghi chú

07/6/2012

7h00-9h30

Chính trị

Các ngành bậc TCCN

Tự luận 150 phút

 

13h00-15h00

Lý thuyết tổng hợp

Các ngành bậc TCCN

Tự luận 120 phút

 

15h30-16h30

Vật lý

Các ngành bậc TCCN (hệ 3 năm khóa 2009-2012)

Trắc nghiệm 60 phút

 

08/6/2012

7h00-11h00

13h00 – 17h00

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Các ngành bậc TCCN (Gồm Ngành Xây dựng DD&CN, Điện CN&DD, Điện tử- Viễn thông)

10-15 phút/01 học sinh

Các HS hệ 3 năm khóa 2009-2012 ưu tiên bảo vệ từ 7h30->11h00

7h00-9h30

Thực hành nghề nghiệp

Các ngành bậc TCCN (Gồm Kế toán, Pháp lý, Hành chính văn thư, Lễ tân)

Tự luận 150 phút

 

13h00-14h30

Văn

Các ngành bậc TCCN (hệ 3 năm khóa 2009-2012)

Tự luận 90 phút

 

15h00-16h00

Toán

Các ngành bậc TCCN (hệ 3 năm khóa 2009-2012)

Trắc nghiệm 60 phút

 

 

Đề nghị các Khoa thông báo đến học sinh trong khoa của mình. Các Phòng, Khoa liên quan và toàn thể học sinh khóa 2010 - 2012, 2009-2012  thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

-          HĐQT & BGH (b/c);

-          Các phòng ban, Khoa (t/h);

-          GVCN, HSSV (t/h);

-          Lưu VT, ĐT.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING