Trang chủ Tin tức Thông báo trường Viết bài kỷ yếu chào mừng “Kỷ niệm 10 năm thành lập"

Viết bài kỷ yếu chào mừng “Kỷ niệm 10 năm thành lập"

Viết bài kỷ yếu chào mừng “Kỷ niệm 10 năm thành lập" 8/11/2012 10:54:08 AM

Tất cả Cán bộ,Nhân viên;Giảng viên, giáo viên và sinh viên.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

 

Số: …/TB - CPD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 08 tháng 08 năm 2012

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc viết bài kỷ yếu chào mừng “Kỷ niệm 10 năm thành lập

Trường Cao đẳng Phương Đông

Kính gửi:

- Trưởng, phó các khoa, phòng, ban, trung tâm;

- Cán bộ, nhân viên;

- Giảng viên, giáo viên và sinh viên.

 

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Cao đẳng Phương Đông (2002 – 2012), Trường Cao đẳng Phương Đông tổ chức tập kỷ yếu số đặc biệt nhằm chào mừng sự kiện nói trên.

1. Mục đích Kỷ yếu:

- Là diễn đàn để các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu và giảng viên, giáo viên, sinh viên chia sẻ những kỷ niệm về trường lớp, những kinh nghiệm và giải pháp giáo dục, trình bày trao đổi các thông tin về nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực Y học.

2. Nội dung Kỷ yếu:

- Những bài viết và các sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm về Trường Cao đẳng Phương Đông;

- Những bài viết, bài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy ở các ngành, các lĩnh vực;

- Các bài viết nghiên cứu về Y học và thực tiễn giảng dạy ngành Y tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các tỉnh thành lân cận.

3. Hình thức và thể loại:

- Phần sáng tác ưu tiên cho các thể loại thơ, truyện ngắn, âm nhạc,v.v…

- Phần bài viết và bài nghiên cứu khoa học không quá 08 trang A4, font Times New Roman, cỡ chữ 13.

4.  Đối tượng tham gia viết bài:

- Lãnh đạo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng.

- Cán bộ, nhân viên, giáo viên và sinh viên trong toàn trường.

- Các cá nhân Ban Tổ chức trực tiếp mời.

5.  Thời gian và địa điểm nhận bài viết:

- Bắt đầu: 10/08/2012.

- Hạn chót thời gian nhận bài: 20/10/2012.

- Nơi nhận bài:

Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Trường Cao đẳng Phương Đông

03 Hùng Vương – TP. Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

 

Bài viết có thể gửi trực tiếp cho cô Hà Thị Ánh Tuyết – chuyên viên phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế, ĐT: 01225540833 hoặc gửi qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hay Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Nhà trường và Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các quý vị lãnh đạo, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, cán bộ - nhân viên, giảng viên – giáo viên và sinh viên trong toàn trường.

 

Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-          Như kính gửi;
-          Lưu VT.

 

(đã ký)

ThS. Nguyễn Xuân Lệ Hằng

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING